wróć

Recepty

W ramach samodzielnego wykonywania świadczeń zapobiegawczych,
diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych,
pielęgniarka może samodzielnie wypisać leki z niektórych grup ✍️
 
Samodzielnie pielęgniarka może ordynować leki zawierające określone substancje czynne z grupy leków:
 
➡️ antybiotyki,
➡️ środki przeciwbólowe i uspokajające,
➡️ leki przeciwwymiotne,
➡️ leki rozszerzające oskrzela,
➡️ leki stosowanie w niedokrwistości, witaminy i preparaty diety eliminacyjnej mlekozastępczej,
➡️ leki miejscowo znieczulające,
➡️ leki przeciwpasożytnicze,
➡️ płyny infuzyjne.
 
Ponadto pielęgniarki mogą samodzielnie przepisywać:
 
➡️ opatrunki specjalistyczne,
➡️ paski do glukometrów,
➡️ środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego.
 
Nie wszystkie pielęgniarki posiadają podobne uprawnienia.
Pielęgniarki Vit-Medic Pielęgniarstwo - Kartuzy uzyskały uprawnienia
do przepisywania recept i ordynowania leków i innych wyrobów medycznych 💪💪
 
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018r. w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego
i wyrobów medycznych ordynowanych przez pielęgniarki i położne oraz wykazu badań diagnostycznych, na które mają prawo wystawić skierowania pielęgniarki i położne.
 

Ostatnie wpisy

Aktualności

Wczoraj uczestniczyłyśmy w interesującym szkoleniu dotyczącym opatrunków specjalistycznych stosowanych głównie w leczeniu...
Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek składamy życzenia wszystkim Pielęgniarkom budującym nasz Zespół...