1. Prawo do świadczeń zdrowotnych.
  2. Prawo do informacji.
  3. Prawo do tajemnicy informacji związanych z Pacjentem.
  4. Prawo do wyrażania zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych.
  5. Prawo do poszanowania intymności i godności.
  6. Prawo do dokumentacji medycznej.
  7. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii lub orzeczenia lekarza.
  8. Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.
  9. Prawo do opieki duszpasterskiej.
  10. Prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.
  11. Prawo do zgłaszania niepożądanych działań produktów leczniczych.

Na podstawie Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008r.

Aktualności

Wczoraj uczestniczyłyśmy w interesującym szkoleniu dotyczącym opatrunków specjalistycznych stosowanych głównie w leczeniu...
Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek składamy życzenia wszystkim Pielęgniarkom budującym nasz Zespół...