Hanna Plichta

Pielęgniarka rodzinna

W 2011r. uzyskała tytuł zawodowy magister pielęgniarstwa.

Ukończyła kursy i szkolenia zakresu pielęgniarstwa:

 • Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego,
 • Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania
  i wychowania,
 • Kurs specjalistyczny wykonywanie i interpretacja zapisu EKG,
 • Kurs specjalistyczny szczepienia ochronne,
 • Kurs specjalistyczny w zakresie endoskopii,
 • Kurs specjalistyczny ordynowanie leków i wypisywanie recept,
 • Kurs specjalistyczny resuscytacja krążeniowo-oddechowa,
 • Kurs specjalistyczny leczenie ran,
 • Kurs dokształcający obsługa portu dostępu donaczyniowego.

Aktualności

W piątek uczestniczyłyśmy w XIX Konferencji Opieki Długoterminowej   Pogłębiamy wiedzę, którą później stosujemy w naszej...